Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2012

juska
Ale ona chce więcej.
Ale ona chce bardziej.
Ale ona chce jeszcze
łagodniej, delikatniej.
— Świetlicki
juska
Płaczesz, bo myślisz, że masz powód, ale masz też sto powodów, aby nie płakać.
Reposted frommefir mefir viatytuteraz tytuteraz
juska
Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.
Reposted fromloveshack loveshack viamnu mnu
juska

Prawdziwy facet to ten, który pomimo rozstania nadal szanuje swoją byłą dziewczynę.

— ciebie na 'cześć' nawet, nie stać.
Reposted frommnu mnu
juska
Zawsze trzeba pamiętać kto był, gdy nikogo nie było.
Reposted frommaharta maharta viamnu mnu
juska
3248 0ac7
aaaah... ooooh... date one of them <3 :D
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamnu mnu
juska
4957 e24f
Reposted frommnu mnu
juska

Jest tak samo, może tylko trochę smutno i nie mówisz dobranoc, i nie mogę przez to usnąć, i może trochę pusto

— HuczuHucz
Reposted frommnu mnu

January 16 2012

juska
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera, "Żart"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viatypromantykaq typromantykaq
juska
5553 187e
juska
Spójrzmy sobie w oczy będziemy wiedzieć więcej.
— Strachy Na Lachy- (mamy tylko siebie)
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq
juska
1408 8b71
Reposted fromsowaaa sowaaa viatypromantykaq typromantykaq
juska
To niewiarygodne, jak można czuć się szczęśliwą przez tyle lat, mimo tylu kłótni, tylu upierdliwości i tak naprawdę, kurwa, nie wiedzieć, czy to miłość czy nie.
— Gabriel García Márquez
Reposted frombrielle brielle viatypromantykaq typromantykaq
juska
Nie decyduj w złości, nie obiecuj w szczęściu.
Reposted fromdorothi dorothi viatypromantykaq typromantykaq
juska
znam kobiety
tak pragnące miłości
że pozwalają swymi świeżo
umytymi włosami wymiatać
z katów kurz
znam kobiety
tak łaknące czułości
że pozwalają napełniać się
nasieniem byle komu
byle gdzie
znam ich córki
które dla ciepłego słowa
pozwalają rozpruwać swą
niewinność na parapetach
nocnych klubów
— Nosowska- "Na ucho"
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq
juska
Jeśli mężczyzna płacze przez kobietę, to oznacza, że była dla niego więcej warta niż cały świat.
Reposted frommrmystery mrmystery viatypromantykaq typromantykaq
juska
4335 d6b7
Reposted fromohshit ohshit viatypromantykaq typromantykaq
juska
‎"Przyciągnij mnie wyglądem, a zatrzymaj charakterem."
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viatypromantykaq typromantykaq
juska
To, co najbardziej cię pociąga doprowadzi cię do szaleństwa.

January 10 2012

juska
    Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie.
     
Reposted fromwelovekate welovekate viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl